Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

aktualności

Konsultacje społeczne

Zanim zmienimy, pytamy pasażerów

Zanim zmienimy, pytamy pasażerów

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował projekt zmian komunikacyjnych dla Wawra, Wesołej i Rembertowa. Po jego wprowadzeniu więcej mieszkańców tych dzielnic będzie miało wygodniejszy dostęp do transportu publicznego. Pasażerowie łatwiej i szybciej dojadą do „szyny”, czyli przystanków kolejowych, tramwajów i metra. Krótszy będzie czas podróży, w tym oczekiwanie na przystankach. Powstaną nowe połączenia lokalne.

Mieszkańcy tych dzielnic będą mieli wpływ na ostateczny kształt zmian. Przez miesiąc – począwszy od 19 kwietnia br. – potrwają konsultacje społeczne, w których ZTM zbierze opinie i oceny użytkowników komunikacji. Przeprowadzone zostaną także badania, w których nawyki komunikacyjne i oczekiwania grup pasażerów zostaną skonfrontowane z proponowanymi rozwiązaniami. Projekt zmian do zaopiniowania otrzymują także władze Wawra, Rembertowa i Wesołej.

Obecny układ komunikacyjny Wawra funkcjonuje niemal w niezmienionym kształcie już od wielu lat. W ostatnim czasie nastąpił dynamiczny rozwój dzielnicy – powstały nowe osiedla i zakłady pracy. Jednocześnie zmieniły się komunikacyjne realia - wzrosło natężenie ruchu na drogach (co powoduje wydłużanie się czasu jazdy autobusów, szczególnie na długich trasach), a poprawiła się oferta połączeń kolejowych na tzw. linii otwockiej (m.in. dzięki uruchomieniu linii SKM). Tym samym zmiany stały się konieczne, co dostrzegają sami pasażerowie zgłaszający liczne postulaty.

Proponowany przez ZTM układ komunikacyjny został zaprojektowany tak, aby – co najmniej – zachować obecny czas podróży pasażerów. Dla większości pasażerów czas ten istotnie się skróci.

Projekt zakłada zastępowanie długich linii z niską częstotliwością, krótszymi, na których autobusy kursować będą częściej. Długie, nieefektywne połączenia do centrum miasta zostaną zastąpione częstymi liniami dowozowymi do kolei i/lub tramwajów na ciągu ulicy Grochowskiej. Pasażerowie będą krócej czekać na przystankach, autobusy będą jeździć bardziej regularnie i punktualnie. W efekcie zmiany będą korzystne także dla mieszkańców tych rejonów, których dotyczyć będzie likwidacja niektórych połączeń bezpośrednich. Mimo konieczności skorzystania z przesiadki, ich czas podróży do centrum będzie krótszy.

Celem zmian jest zapewnienie dojazdu do komunikacji szynowej (metro, tramwaje, kolej), która jest szybsza od autobusów i może przewieźć znacznie więcej pasażerów. W projekcie przewidziana jest poprawa dojazdu do linii kolejowej w Wawrze i Wesołej. Atrakcyjna dla pasażerów jest także przesiadka do tramwajów na Pradze Południe, którymi można dojechać do Śródmieścia i innych dzielnic Warszawy.

Nowa linia 342 łącząca przystanki kolejowe PKP Wawer i PKP Radość zapewni dojazd do kolei z osiedli zlokalizowanych przy Trakcie Lubelskim oraz przy ulicach: Lucerny, Przewodowej, Zasadowej i Panny Wodnej. Jej rozkład będzie zsynchronizowany z pociągami SKM linii S1.

Linie 173 i 315 zostaną połączone w jedną, kursującą częściej, linię 137 (co 10 minut w szczycie, co 15 minut poza szczytem i w święta). Zapewni ona dogodny dojazd z centrum Wesołej i Marysina do tramwajów na Grochowie oraz kolei na Dworcu Wschodnim. W wybranych kursach linia przejmie zadanie linii 173, zapewniając połączenie ze Starą Miłosną przez Sulejówek. Linia 183 - powstająca z połączenia 183 i 216 - zapewni dojazd do tramwajów, a także poprawi skomunikowanie Zielonej i Nowego Rembertowa. Na przystanku Okularowa pasażerowie linii 137 i 183 będą mieli zapewnioną wygodną jednoperonową przesiadkę do autobusów linii 520 kursującej Trasą Łazienkowską.

Poprawę komunikacji dla dużej części Wawra zapewni kursująca częściej (co 15 minut w dni powszednie; co 20 – w święta) linia 147, która połączy Starą Miłosną z Międzylesiem i dalej z Gocławiem i Dworcem Wschodnim. Mieszkańcom z rejonu ulicy Patriotów przesiadkę do tramwajów na Pradze Południe zapewni nowa linia 113, kursująca w szczycie co 10 minut oraz w międzyszczycie i w święta co kwadrans. Linią 119 pasażerowie z Wawra – przez most Siekierkowski – dojadą na Mokotów, do stacji metra Pole Mokotowskie. Autobusy na tej trasie pojadą z większą częstotliwością (co 15 minut w dni powszednie; co 20 – w święta), co pozwoli poprawić regularność i punktualność.

Proponowane zmiany sprawią, że na głównych ciągach komunikacyjnych, takich jak: Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski, ulice Zwoleńska, Bronowska, Kadetów i Mrówcza wzrośnie częstotliwość kursujących obecnie linii. Mieszkańcy osiedli wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego odczują poprawę dzięki częstszym kursom linii 146 (co 15 minut w dni powszednie, co 20 – w święta).

Komunikacją objęte zostaną nowe rejony. Trasa autobusów 147 zostanie wydłużona do przystanku przy ul. Torfowej (Macierówka) przez nowo wybudowaną ulicę Nowoborkowską. Linia 142, kursująca na skorygowanej trasie, zapewni mieszkańcom nowych osiedli mieszkaniowych powstających przy ul. Przewodowej dojazd do linii kolejowej oraz linii tramwajowych na Grochowie. Na odcinku do Aleksandrowa zastąpi ją kursująca częściej (co 12 minut w szczycie, co 15 minut poza szczytem i w święta) linia 213, zapewniająca mieszkańcom tego osiedla podstawową komunikację, w tym dojazd do stacji kolejowej w Falenicy. Trasa 213 zostanie skorygowana. Na ciągu ulic Izbicka – Zagórzańska zastąpi ją linia 215, a na odcinku do Błot – linia 161.

Poprawi się sieć połączeń lokalnych pomiędzy dzielnicami, np. linia 215  zapewni bezpośrednie połączenie pomiędzy Rembertowem i Wawrem. Linia ta będzie kursować z większą regularnością i punktualnością niż linia 115, z którą zostanie połączona, ponieważ nie będzie narażona na opóźnienia na Pradze Południe. Pasażerowie korzystający z linii 115 na odcinku z Marysina do ronda Wiatraczna, będą mogli przesiąść się do często kursujących autobusów 137.

W projekcie zadbano o zapewnienie dojazdu do ważnych obiektów użyteczności publicznej. Na trasach, gdzie obecnie podróżuje wielu pasażerów, dojazd zostanie poprawiony. Utrzymany zostanie dla pasażerów z północnej części Wawra dojazd linią 305 do przychodni przy ul. Strusia i szpitali w Międzylesiu.

Jeszcze intensywniej będzie wykorzystywany buspas na Trasie Łazienkowskiej. Wcześniej ZTM zwiększył częstotliwość kursowania linii 520 (z 10 do 7,5 minuty), a linia 382 została zastąpiona przez 182 jeżdżącą w godzinach szczytu co 4 minuty. Projekt zmian zakłada dalsze zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów. Linia 502 pojedzie co 10 minut (obecnie co pół godziny). Linie 415 i 515 (obie obecnie co 30 minut w „szczycie”) zastąpi linia 143 (co 10 minut w szczycie). Pierwsza poprawi komunikację dla mieszkańców Starej Miłosny, druga – połączy Rembertów z Grochowem. Za zmianą charakteru linii przyspieszonej na zwykłą przemawia to, że obecnie linia 515 omija niewiele przystanków, a pasażerowie zgłaszają postulaty, by zatrzymywała się praktycznie na wszystkich.

Ze szczegółami projektu mieszkańcy Wawra, Rembertowa i Wesołej mogą zapoznać się na stronie www.ztm.waw.pl, a także na witrynach internetowych urzędów dzielnic. Wnioski do ZTM można zgłaszać telefonicznie na numer (22) 194-84 lub pocztą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.waw.pl. Czekamy także na komentarze na portalu Facebook (facebook.com/ztm.warszawa).

 Wszystkie opinie i postulaty zostaną przeanalizowane. Pasażerowie muszą jednak pamiętać, że do ZTM napływają rozbieżne wnioski, a często liczba głosów za i przeciw jest wyrównana. W efekcie żadne rozwiązanie nie zadowoli wszystkich zainteresowanych. ZTM szuka takich zmian, które przyniosą korzyści zdecydowanej większości, uwzględniając w miarę możliwości racje mniejszości. Musi brać przy tym pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak dostępność i optymalne wykorzystanie taboru czy stan infrastruktury.

W kwietniu rozpoczną się badania fokusowe. Jest to badanie socjologiczne, w którym wyselekcjonowana grupa mieszkańców Wawra, Rembertowa i Wesołej, szczegółowo oceni przedstawione rozwiązania na podstawie własnych doświadczeń, potrzeb i oczekiwań.

Szczegóły projektu zmian w układzie linii autobusowych:

 • Linie 113 i 521

Przekształcenie linii 521 w linię 113 kursującą na trasie:

FALENICABysławskaPatriotówWidocznaPłowieckaGrochowskaWIATRACZNA

Linia 113 będzie kursowała w godzinach szczytu co 10 minut, a poza szczytem i w dni świąteczne co 15 minut. Połączy Wawer (ciąg ul. Patriotów) z Grochowem i komunikacją tramwajową na Pradze Południe (podstawowym środkiem transportu z rejonu ul. Patriotów do Śródmieścia pozostanie kolej).

 • Linie 115 i 215

Zostaną połączone w jedną linię 215, która zapewni nowe bezpośrednie połączenie pomiędzy Rembertowem i Wawrem.

Linia 215 pojedzie na trasie:

MOKRY ŁUG – al. Sztandarów – al. gen. Chruściela – Marsa – Ilskiego – al. Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Korkowa – KościuszkowcówKajkiPożaryskiego – ŻegańskaPatriotów (jezdnia wschodnia)IzbickaZagórzańskaZłotej JesieniPodkowyALEKSANDRÓW

Planowana w projekcie częstotliwość to 20 minut w szczycie, 30 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

Na odcinku pomiędzy Marysinem i Radością zastąpi linię 115, a na ciągu ulic: Izbicka-Zagórzańska - linię 213.

Linia 115 pomiędzy Marysinem i pętlą Wiatraczna zostanie zastąpiona przez kursującą częściej linię 137.

 • Linia 119

Pojedzie na skorygowanej trasie:

 RAKOWIECKA-SANKTUARIUM – Rakowiecka (powrót: Rakowiecka – al. Niepodległości – Batorego – Boboli) – PuławskaDolna – Chełmska – Bobrowiecka – Beethovena – Trasa Siekierkowska – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt LubelskiZwoleńska – Żegańska – al. Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE       

Autobusy będą kursować ze zwiększoną częstotliwością – co 15 minut w dni powszednie i co 20 minut w święta (obecnie co 20 minut w godzinach szczytu, co 30 minut poza szczytem i w dni świąteczne).

Linia zapewni połączenie Wawra z Mokotowem (przez most Siekierkowski) i dojazd do linii metra na stacji POLE MOKOTOWSKIE. Dzięki wycofaniu ze ścisłego Śródmieścia autobusy będą kursować bardziej regularnie i punktualnie.

 • Linie 173 i 315

Zostaną połączone w jedną linię 137, kursującą na trasie:

DW. WSCHODNI (LUBELSKA)BliskaŻupniczaChodakowskaMińska Podskarbińska (powrót: Stanisławowska) – DwernickiegoWiatracznaGrochowskaMarsaOkularowaStepowaKorkowaWspólnaNarutowicza1 Praskiego Pułkual. Armii KrajowejWOLA GRZYBOWSKA.

W wybranych kursach zastąpi linię 173, obsługując połączenie ze Starą Miłosną przez Sulejówek, na trasie: MoraczewskiegoPiłsudskiegoal. Jana Pawła IISTARA MIŁOSNA.

 Zastąpienie dwóch linii o niskich częstotliwościach jedną kursującą częściej poprawi połączenie centrum Wesołej i Marysina z Grochowem - z komunikacją tramwajową i kolejową z Dworca Wschodniego. Na przystanku OKULAROWA pasażerowie będą mieli zapewnioną jednoperonową przesiadkę do linii 520 kursującej z dużą częstotliwością przez buspas na Trasie Łazienkowskiej.

 • Linia 142

Zapewni podstawową komunikację dla nowych osiedli mieszkaniowych powstających wzdłuż ul. Przewodowej - połączenie w kierunku Grochowa, dojazd od linii tramwajowej na Gocławku i rondzie Wiatraczna.

Jej trasa zostanie skorygowana:

WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Trakt Lubelski – Wał Miedzeszyński – PrzewodowaPatriotów (jezdnia zachodnia) – Bysławska - FALENICA

Wzrośnie częstotliwość kursów. Obecnie autobusy przez cały tydzień jeżdżą co 30 minut. Po zmianach będzie to co 15 minut przez cały dzień w dni powszednie i co 20 minut w święto.

Na odcinku trasy do Aleksandrowa linia zostanie zastąpiona przez linię 213, kursującą częściej.

 • Linia 146

Będzie kursować częściej – co 15 minut w dni powszednie i co 20 minut w święto (obecnie co 20 minut w godzinach szczytu oraz co 30 minut poza szczytem i w dni świąteczne).

Większa częstotliwość przyczyni się do poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego.

 • Linia 147

Pojedzie na wydłużonej trasie:

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – ... – al. Dzieci Polskich – NowoborkowskaMACIERÓWKA

Częstotliwość kursów wzrośnie do 15 minut przez cały dzień w dni powszednie i 20 minut w święta (obecnie – co 20 minut w szczycie oraz co 30 minut poza godzinami szczytu i w dni świąteczne).

Większa częstotliwość poprawi komunikację dla znacznej części Wawra. Linia zapewni połączenie Starej Miłosny z Międzylesiem i dalej z Gocławiem i Dworcem Wschodnim, przez nową ulicę Nowoborkowską. Z powodu wykorzystania przez inne linie miejsc postojowych na pętli STARA MIŁOSNA trasa autobusów 147 będzie kończyć się przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Nowoborkowskiej i Torfowej.

 • Linia 161

Zostanie skierowana na skorygowaną trasę:

ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Izbicka – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa  – Patriotów – Bysławska (powrót: Bysławska – Poezji – Olecka – Michalinki – Patriotów) – Wał MiedzeszyńskiBŁOTA

Częstotliwość kursowania – co 30 minut przez cały tydzień – nie zmieni się.

Linia 161 zastąpi linię 213 na odcinku trasy do Błot.

 • Linie 183 i 216

Zostaną połączone w jedną linię 183, która będzie kursować na trasie:

WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – al. Komandosów – GrzybowaSzosowaWspólnaBrata AlbertaZIELONA

Autobusy pojadą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co kwadrans poza szczytem i w święto.

Jedna linia o dużej częstotliwości poprawi połączenie Zielonej i Nowego Rembertowa. Na przystanku OKULAROWA pasażerowie będą mogli przesiąść się do linii 520 kursującej Trasą Łazienkowską.

 • Linia 213

Pojedzie na skorygowanej trasie:

GOCŁAW – Umińskiego – Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Kadetów – Lucerny – Mrówcza – Panny Wodnej – Patriotów (jezdnia wschodnia)WalcowniczaBystrzyckaOchoczaNarcyzowaTechnicznaZłotej JesieniPodkowyALEKSANDRÓW

Częstotliwość kursów wzrośnie do 12 minut w szczycie oraz 15 minut poza szczytem i w święto (obecnie 20 minut – szczyt; 30 minut – poza szczytem i w dni świąteczne)

Linia poprawi komunikację w Wawrze i zapewni podstawową obsługę Aleksandrowa (połączenie ze stacją kolejową w Falenicy).

Na ciągu ulic: Izbicka – Zagórzańska linię 213 zastąpi linia 215, a na odcinku trasy do Błot - linia 161.

 • Linia 305

W projekcie zmian przewidziano korektę trasy:

STRUSIA – ... – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – al. Dzieci Polskich - MIĘDZYLESIE

Autobusy będą kursować tylko w dni powszednie – przez cały dzień co 60 minut.

Zostanie utrzymany bezpośredni dojazd do przychodni przy ul. Strusia i szpitali w Międzylesiu z północnej części Wawra.

 • Linia 342

Będzie to nowa linia, kursująca w dni powszednie co 30 minut na trasie:

PKP WAWER – Widoczna – Lucerny – Trakt Lubelski – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej – PKP RADOŚĆ

Zapewni dojazd do kolei z osiedli zlokalizowanych wzdłuż ulic: Lucerny, Trakt Lubelski, Przewodowej, Zasadowej, Panny Wodnej. Jej rozkład będzie zsynchronizowany z pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1.

 • Linia 411

We wszystkich kursach zostanie skierowana na trasę:

METRO POLIECHNIKA – ... – GOCŁAW

Będzie kursować w godzinach szczytu – co 10 minut.

W Starej Miłośnie zostanie zastąpiona przez kursującą częściej linię 502, a na trasie Stara Miłosna – Gocław przez linię 147 na wydłużonej trasie.

 • Linia 502

Częstotliwość kursowania tej linii zostanie zwiększona do 10-12 minut w godzinach szczytu, 15 minut poza szczytem i 20 minut w święto (obecnie autobusy jeżdżą przez cały tydzień co 30 minut).

Linia poprawi komunikację w Starej Miłośnie przez zastąpienie kursujących z niską częstotliwością linii 502 i 411.

 • Linia 514

Zostanie zastąpiona przez linie 137, 183 i 520 kursujące z dużą częstotliwością. Połączenie z Grochowem i komunikacją tramwajową umożliwiającą dojazd do Śródmieścia i innych dzielnic zapewnią linie: 137 (z Woli Grzybowskiej i centrum Wesołej) oraz 183 (z Zielonej i Nowego Rembertowa). Podstawowym środkiem transportu z Woli Grzybowskiej, centrum Wesołej i Nowego Rembertowa do Śródmieścia będzie kolej. Linia 514 na odcinku trasy przez ul. Ostrobramską i Trasę Łazienkowską zostanie podstawowo zastąpiona przez linię 520, kursującą z dużą częstotliwością. Pasażerowie będą mogli przesiąść się do niej z linii 137 i 183 na przystanku OKULAROWA.

 • Linie 515 i 415

Zostaną przekształcone w linię 143, kursującą co 10 minut w szczycie oraz co kwadrans poza szczytem i w święta. Jej trasa:

REMBERTÓW-KOLONIA – Czerwonych Beretów – Frontowa – Republikańska –

   al. gen. Chruściela – Strażacka – Żołnierska – Marsa – Grochowska – rondo Wiatraczna – Trasa Łazienkowska – GUS

Znacznie większa częstotliwość w porównaniu z linią 515, kursującą przez cały tydzień co 30 minut, zapewni sprawniejsze połączenie Rembertowa z Grochowem, z komunikacją tramwajową oraz z linią metra (podstawowym środkiem transportu pomiędzy Rembertowem i Śródmieściem pozostanie kolej).

Zmiany na Trasie Łazienkowskiej:

 • Linia 502

Zwiększenie częstotliwości z 30 do 10 minut.

 • Linie 415 i 515

Zastąpienie jedną linią 143, kursującą w godzinach szczytu co 10 minut (linie 415 i 515 obecnie jeżdżą co 30 minut, a więc średnio – co 15 minut)

Linia 143Linia 213Linia 215Linia 142Linia 119Linia 342Linia 305Linia 113Linia 146Linia 147Linia 183Linia 502Linia 161Linia 411Linia 137

opublikowano 18 kwietnia 2011r.
ostatnia aktualizacja 12 maja 2011r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Bezpiecznie w komunikacji

Bezpiecznie w komunikacji

Komunikacja miejska powinna być miejscem bezpiecznym, w którym każdy będzie się czuł dobrze. Dlatego warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, dotyczących bezpieczeństwa. Powinni ich przestrzegać rodzice podróżujący z małymi dziećmi. Jeśli odpowiednio umieszczą wózek w przeznaczonym do tego miejscu i będą się stosować do poleceń wydawanych przez kierowców bądź motorniczych, to ich podróż upłynie bezpiecznie i spokojnie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską