Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

ostatnie zmiany

Z-1, 189, 218, 402
17, 18, 31 

Modernizacja ulicy Marynarskiej - AKTUALIZACJA 29.08.2018

od 20.08.2016 (sobota) od godz. 04:00

Zmiana trasy linii 402 od dnia 17.10 br.
Zmiana lokalizacji przystanku Postępu 02 od dnia 04.10 br. 
Zmiana trasy linii 165 od dnia 22.10 br.
Uruchomienie linii autobusowej Z-2 od dnia 05.12 br.

 

AKTUALIZACJA 29.08.2018 r.

W związku z kolejnym etapem modernizacji ul. Marynarskiej i związanym z tym przełożeniem ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną tej ulicy na odcinku od ronda Unii Europejskiej do węzła z trasą S79 od dnia 3.09.2018 r. od ok. godz. 0:00 do odwołania, zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Autobusy linii 317, 365 oraz 402 zostają skierowane na trasy zmienione:

317
tylko w kierunku krańca WILANÓW:
P+R AL. KRAKOWSKA - ... - Komitetu Obrony Robotników (d. 17 Stycznia) - Cybernetyki - Gintrowskiego (d. Rzymowskiego) - al. Wilanowska - ... - WILANÓW

365
tylko w kierunku krańca METRO WILANOWSKA:
BOKSERSKA - ... - Postępu - Cybernetyki - Gintrowskiego (d. Rzymowskiego) - al. Wilanowska - METRO WILANOWSKA

402
w kierunku krańca WYNALAZEK:

MARYSIN - ... - al. Wilanowska - Marynarska - POSTĘPU 02 (przystanek dla wysiadających)
w kierunku krańca MARYSIN:
PKP SŁUŻEWIEC 01 (przystanek dla wsiadających) - Marynarska - al. Wilanowska - ... - MARYSIN

Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:

 • POSTĘPU 01
 • WYNALAZEK 04
 • RONDO ŻABCZYŃSKIEGO 02

 

Likwidacji ulegają tymczasowe przystanki:

 • POSTĘPU 52

Wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków:

 • POSTĘPU 02 - zlokalizowany w nowej docelowej lokalizacji przy ul. Marynarskiej za skrzyżowaniem z ul. Postępu, w kierunku ul. Sasanki. Przystanek będzie obowiązywał tymczasowo jako dla wysiadających dla linii 402.
 • RONDO ŻABCZYŃSKIEGO 03 - zlokalizowany przy ul. Cybernetyki za skrzyżowaniem z ul. Postępu, w kierunku ul. Gintrowskiego (d. Rzymowskiego). Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 317 oraz 365.

 

Uruchomione zostają przystanki zastępcze:

 • POSTĘPU 51 - zlokalizowany przy ul. Marynarskiej za skrzyżowaniem z ul. Postępu, w kierunku ul. Gintrowskiego (d. Rzymowskiego). Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 189, 401, 402 oraz 504.
 • POSTĘPU 52 - zlokalizowany przy ul. Marynarskiej za skrzyżowaniem z ul. Postępu, w kierunku ul. Sasanki. Przystanek będzie obowiązywał jako stały dla linii 189, 401 oraz 504.

 

____________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 01.08.2018 r.

W związku z kolejnym etapem modernizacji ul. Marynarskiej i związanym z tym wyłączeniem z ruchu jezdni północnej na odcinku od ronda Unii Europejskiej do węzła z trasą S79 od dnia 04.08.2018 od godz. około 18:00 do odwołania zmienia się lokalizację przystanku zastępczego POSTĘPU 52. Przystanek zlokalizowany będzie przy południowej jezdni ul. Marynarskiej na pasie dzielącym, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Postępu w kierunku węzła z trasą S79.

W dniach 04-05.08.2018 od początku do końca kursowania wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ciągu ulic Wołoska – Marynarska od ul. Woronicza do ul. Marynarskiej. W związku z powyższym wprowadzone zostaną się następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

linia tramwajowa 31 (skrócenie do krańca WORONICZA) na trasie:
WYŚCIGI – Puławska – Woronicza – WORONICZA;

W dniach 04-05.08.2018 uruchomiona zostanie linia autobusowa zastępcza Z-1

Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:

 • WORONICZA 03
 • KONSTRUKTORSKA 03 i 04;
 • DOMANIEWSKA 03 i 04;
 • RONDO UNII UROPEJSKIEJ 03 i 04.

od dnia 06.08.2018 od początku kursowania wznowiony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Wołoskiej od ul. Woronicza do ul. Marynarskiej

W związku z powyższym linia tramwajowa 31 zostanie skierowana na trasę:

W kierunku DOMANIEWSKA:
WYŚCIGI
– Puławska – Woronicza – Wołoska – DOMANIEWSKA 03

W kierunku WYŚCIGI:
DOMANIEWSKA 04 – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI;

w wybranych kursach:
DOMANIEWSKA – Wołoska – Woronicza – METRO WIERZBNO.

Utrzymane zostaje zawieszenie funkcjonowania przystanku:

 • RONDO UNII EUROPEJSKIEJ 0304

_______________________________________________________________________

W związku z kolejnym etapem modernizacji ul. Marynarskiej i związanymi z tym zmianami w organizacji ruchu  zostaną wprowadzone następujące zmiany w układzie komunikacyjnym:

 1. Od dnia 30.09.2016 od godz. 22:00 do dnia 02.10.2016 do końca kursowania odjazdy oznaczone w rozkładzie jazdy linii 189, 402 i 504 z krańców SADYBA/MARYSIN/OS. KABATY jako „Zjazd do Zajezdni” będą realizowane ulicami Wołoska – Domaniewska i dalej do zajezdni. Ostatnim przystankiem na trasie będzie przystanek RZYMOWSKIEGO 06.
 2. Od dnia 01.10.2016 od początku kursowania wprowadzone zostaną poniższe zmiany:

Uruchomione zostaną w obu kierunkach kursy wariantowe tramwajów linii 17 na trasie skróconej: METRO MARYMONT – Słowackiego – ks. Popiełuszki – al. Jana Pawła II – al. Niepodległości – Rakowiecka – św. A. Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA.

linia autobusowa Z-1 zostanie skierowana na trasę zmienioną:
WIELICKA – Krasickiego – Malczewskiego – Puławska – Woronicza  – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC 01 (dla wysiadających) – zawrotka w węźle S79 – PKP SŁUŻEWIEC 02 (dla wsiadających) – Marynarska – Wołoska – Woronicza –– METRO WIERZBNO 05 (przystanek dla wysiadających) – Woronicza – WIELICKA;        

Od dnia 03.10.2016 od początku kursowania wprowadzone zostaną następujące zmiany:

linia autobusowa 218 zostanie skierowana na trasę zmienioną:
METRO WILANOWSKA – … –  Wołoska – Domaniewska – Suwak – Konstruktorska – Racjonalizacji – … – KRÓLIKARNIA;

W związku z utrudnieniami na obecnej trasie objazdowej linii 402 od dnia 17.10.2016 r. od początku kursowania w/w linia tylko w kierunku krańca WYNALAZEK zostaje skierowana na poniższą trasę objazdową:

MARYSIN – … – Marynarska Wynalazek – Cybernetyki – zawrotka pod wiaduktem ul. Cybernetyki – Cybernetyki – zawrotka na rondzie ŻabczyńskiegoCybernetykiWynalazek – WYNALAZEK.

Dodatkowo zawiesza się funkcjonowanie przystanków POSTĘPU 02 i 05.

Odjazdy oznaczone w rozkładzie jazdy linii 189, 402 i 504 z krańców SADYBA/MARYSIN/OS. KABATY jako „Zjazd do Zajezdni” będą realizowane ulicami Wołoska – Domaniewska i dalej do zajezdni. Ostatnim przystankiem na trasie jest przystanek PARK POSTĘPU 52.

W związku z permanentnymi utrudnieniami występującymi na obecnej trasie linii 165 na ciągu ulic Cybernetyki – Postępu w celu poprawy punktualności jej kursowania od dnia 22.10.2016 r. od początku kursowania w/w linia tylko w kierunku krańca METRO WILANOWSKA zostaje skierowana na poniższą trasę objazdową:

 WYCZÓŁKI – … – Obrzeżna Cybernetyki (w prawo)Rzymowskiegoal. Wilanowska – METRO WILANOWSKA.

Uruchomione zostaną przystanki:

POSTĘPU 52 zlokalizowany około 120 m za podstawową lokalizacją na tymczasowym wypłytowaniu. 

OS. NOWY MOKOTÓW 51  zlokalizowany przy ul. Suwak za skrzyżowaniem z ul. Konstruktorską obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

OS. NOWY MOKOTÓW 53  zlokalizowany przy ul. Konstruktorskiej za skrzyżowaniem z ul. Suwak obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

SUWAK 53 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej za skrzyżowaniem z ul. Suwak obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

SUWAK 52 zlokalizowany przy ul. Suwak za skrzyżowaniem z ul. Domaniewską obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

DOMANIEWSKA OFFICE PARK 51 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej w połowie odległości między ulicami Postępu i Suwak w kierunku ul. Postępu obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

DOMANIEWSKA OFFICE PARK 52 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej w połowie odległości między ulicami Postępu i Suwak w kierunku ul. Suwak obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

PARK POSTĘPU 51 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej przed skrzyżowaniem z ul. Postępu w kierunku ul. Wołoskiej obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

PARK POSTĘPU 52 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej przed skrzyżowaniem z ul. Postępu w kierunku ul. Suwak obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy” oraz jako dla wysiadających w kursach zjazdowych;

_________________________________________________________________________

W związku z I ETAPEM modernizacji ul. Marynarskiej i związanym z tym wyłączeniem ruchu tramwajowego w ul. Marynarskiej na odcinku od przystanku RZYMOWSKIEGO 04 do krańca SŁUŻEWIEC wprowadza się następujące zmiany w układzie komunikacyjnym:

Linia  17 – zmiana trasy: TARCHOMIN KOŚCIELNY – Światowida - … - Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – ZAJEZDNIA MOKOTÓW

Linia  18 – zmiana trasy - skrócenie do pętli WORONICZA:
ŻERAŃ FSOmost Gdański – Marszałkowska – Puławska – WoroniczaWORONICZA

Linia 31 - zmiana trasy - skrócenie do przystanku RZYMOWSKIEGO:
METRO WILANOWSKA – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – RZYMOWSKIEGO

Wznawia się funkcjonowanie przystanków tramwajowych:

WORONICZA 03 i 07;
KONSTRUKTORSKA 03 i 04;
DOMANIEWSKA 03 i 04;
RZYMOWSKIEGO 03 i 04;
KRÓLIKARNIA 08;
WIELICKA 02.

Uruchomienie linii autobusowej Z-2 od dnia 05.12 br.
W celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Domaniewskiej od dnia 05.12.2016 uruchamia się linię autobusową szczytową Z-2 na trasie jednokierunkowej:

KRÓLIKARNIA – WoroniczaWołoska – Domaniewska – Suwak – Konstruktorska – Racjonalizacji - Woronicza – METRO WIERZBNO – przejazd techniczny na przystanek techniczny WIELICKA 71.

AKTUALIZACJA:
W związku z trwającą przebudową ul. Marynarskiej, do czasu przywrócenia ruchu tramwajowego do pętli Służewiec – od 1.07.2017 r. wszystkie rodzaje biletów ZTM i stosowne uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przewozów są ważne również w pociągach Kolei Mazowieckich spoza oferty lotniskowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec, obsługujących linię radomską (R8).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.09. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Przepraszamy za utrudnienia.

opublikowano 17 sierpnia 2016r.
ostatnia aktualizacja 20 września 2018r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska po godzinach

Komunikacja miejska po godzinach

Warszawski Transport Publiczny to wygodny sposób na dotarcie do pracy, szkoły, po zakupy, do urzędu, kina czy lekarza. Codziennie każdy pasażer może się o tym przekonać. Można jednak wyjść poza schemat i spojrzeć na komunikację miejską jako ciekawy obiekt badań naukowych czy arenę do bicia rekordów. Tak właśnie potraktowały transport publiczny osoby, o których piszemy w najnowszym numerze. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską