Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego o dostępności

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego o dostępności

24 kwietnia 2018 r., podczas drugiego posiedzenia Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, dyskutowano na temat dostępności do pojazdów i przystanków komunikacji miejskiej.

Podczas spotkania pracowano nad stworzeniem rekomendacji, jakie Rada we wspomnianym zakresie zamierza przekazać Zarządowi Transportu Miejskiego. Wstępnie opracowano ich 11. Przedstawiciele różnych środowisk dyskutowali o tym, jakie działania powinien podjąć ZTM, ale także inne jednostki miasta, aby każdemu pasażerowi zapewnić możliwość łatwego i bezpiecznego przemieszczania się środkami transportu publicznego. Szczególną uwagę poświęcono problemom osób o ograniczonej mobilności i percepcji w dostępie do przystanków komunikacji miejskiej, a zwłaszcza kwestiom wsiadania i wysiadania. Rozmawiano również o rozwoju systemów informacji dla osób niepełnosprawnych, w szczególności możliwości samodzielnego i łatwego wyboru przez nich odpowiednich połączeń komunikacyjnych. Dyskusja, prowadzona przez dr. Andrzeja Kassenberga, była merytoryczna i konstruktywna.

Wśród zaproponowanych rekomendacji znalazł się pomysł stworzenia Karty Praw Pasażera. W najbliższym czasie członkowie Rady stworzą listę praw, które powinny znaleźć się w tym dokumencie. Propozycje zapisów zostaną następnie przedyskutowane na forum Rady WTP.

Inna rekomendacja wskazuje na potrzebę opracowania planu wykonawczego dostosowywania przystanków do wytycznych przygotowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a skonsultowanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Rada uznała również, że konieczne jest opracowanie i wdrożenie jednolitego programu szkoleń dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej z zakresu obsługi osób o ograniczonej mobilności.

Po przeprowadzeniu ostatecznej redakcji, pierwsze przyjęte rekomendacje zostaną przekazane Dyrektorowi ZTM i opublikowane na stronie internetowej ZTM, w zakładce dedykowanej Radzie WTP.

Ze względu na ożywioną i długotrwałą dyskusję nad poszczególnymi rekomendacjami kolejny temat, którego podjęcie było planowane na posiedzeniu Rady 24 kwietnia tj. „Priorytety w ruchu dla pojazdów transportu publicznego”, został przeniesiony na następne spotkanie. Odbędzie się ono już 16 maja. Zasygnalizowaniem problematyki w tym zakresie była prezentacja przedstawiona na zakończenie spotkania. Jej autorem był członek Rady – Stefan Kotyk, który mówił na temat oczekiwań pasażerów linii autobusowych dotyczących tworzenia buspasów.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego została powołana przy ZTM jako platforma wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk. To ciało doradcze, podczas spotkań którego dyskutowane są tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, czy infrastrukturalne, dotyczące transportu publicznego w stolicy i w całej aglomeracji. W skład Rady WTP wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, ekologicznych i zrzeszających przedsiębiorców, a także m.in. samorządów, świata nauki, ZTM i przewoźników.

opublikowano 30 kwietnia 2018r.
ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2018r.

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Pakiet Komunikacyjny Hit Benefit!

Pakiet Komunikacyjny Hit Benefit!

Pracownik chętniej wykonuje swoje obowiązki kiedy czuje, że pracodawca o niego dba i stara się odpowiadać na jego potrzeby. Zarząd Transportu Miejskiego udostępnił możliwość zakupu benefitu, jakiego na rynku jeszcze nie było. Dzięki ofercie, przygotowanej przez agenta mobilności, przedsiębiorcy mogą dofinansować swoim pracownikom zakup biletu komunikacji miejskiej. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską