Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Będzie Rada Warszawskiego Transportu Publicznego

Będzie Rada Warszawskiego Transportu Publicznego

W Warszawie przy Zarządzie Transportu Miejskiego powstanie Rada Warszawskiego Transportu Publicznego. Będzie to miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Warszawie i gminach metropolii warszawskiej, które w ramach międzygminnego porozumienia powierzyły stolicy organizację komunikacji na ich terenie. Decyzje podejmowane w zakresie organizacji  transportu publicznego są oceniane przez różne środowiska opiniotwórcze biorące udział w życiu miasta, a opinie dotyczące przyjętych rozwiązań transportowych nie zawsze są jednomyślne. Zadaniem Rady będzie zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk na tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, infrastrukturalne. Dotyczyć one będą rozwiązań obowiązujących lub możliwych do zastosowania w Warszawskim Transporcie Publicznym. Rada umożliwi swobodną wymianę poglądów i uwag, konfrontowanie różnorodnych stanowisk w toku bezpośredniej dyskusji, będzie rozszerzeniem organizowanych dotychczas konsultacji społecznych. Prowadzenie jej posiedzeń zostanie powierzone profesjonalnemu moderatorowi, który zagwarantuje bezstronność i obiektywizm.

Dla zachowania właściwej reprezentatywności mieszkańców Warszawy, do udziału w pracach Rady zapraszamy przedstawicieli grup:

  • społecznej (przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających konsumentów, pasażerów,  osoby niepełnosprawne, seniorów, młodzież itd. oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu),
  • ekologicznej (reprezentanci organizacji zajmujących się zrównoważonym rozwojem, walką ze smogiem, hałasem, ograniczeniem emisji spalin),
  • biznesowej (przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, deweloperów, podmioty z branży handlu i usług, operatorów),
  • samorządowej (reprezentanci gmin, z którymi ZTM podpisał porozumienia, Biura Polityki Mobilności i Transportu, ZTM oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy),
  • naukowej (eksperci z różnych dziedzin nauki, wspierający rozwój transportu na terenie Warszawy).

Ustalenie ostatecznego składu i zasad funkcjonowania Rady zaplanowano na drugą połowę marca. Jednym z istotnych etapów będzie spotkanie, które odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 16.30 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Zaproszeni na nie są przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń obywatelskich oraz organizacji przedsiębiorców. Mile widziany będzie każdy, kto chce aktywnie włączyć się w rozwój systemu transportu publicznego naszego miasta.

Uczestnicy spotkania zostaną poproszeni o dokonanie wyboru swoich przedstawicieli w ramach grup: społecznej, ekologicznej i biznesowej. W ramach przygotowań do spotkania będziemy proponować przeprowadzenie w trybie roboczym wstępnych konsultacji wśród organizacji i podmiotów funkcjonujących w ramach danej grupy. Powinno to ułatwić dokonanie ostatecznego wyboru reprezentantów. Liczymy również na to, że podczas spotkania poszczególne grupy zaproponują tematy i zagadnienia, które należałoby wprowadzić do programu prac tworzonej Rady.

Wybór przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i operatorów nastąpi w trakcie spotkania w dniu 26 marca 2018 r.

W konferencji prasowej informującej o planowanym powołaniu Rady udział wzięła Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Renata Kaznowska.

Więcej informacji na temat zasad naboru członków Rady WTP znaleźć można w regulaminie (zamieszczonym poniżej).

Zobacz schematZobacz schemat

opublikowano 28 lutego 2018r.
ostatnia aktualizacja 7 marca 2018r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Pakiet Komunikacyjny Hit Benefit!

Pakiet Komunikacyjny Hit Benefit!

Pracownik chętniej wykonuje swoje obowiązki kiedy czuje, że pracodawca o niego dba i stara się odpowiadać na jego potrzeby. Zarząd Transportu Miejskiego udostępnił możliwość zakupu benefitu, jakiego na rynku jeszcze nie było. Dzięki ofercie, przygotowanej przez agenta mobilności, przedsiębiorcy mogą dofinansować swoim pracownikom zakup biletu komunikacji miejskiej. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską